måndag 6 april 2009

Och ändå är pengarna dina

Det skulle vara olyckligt om efterspelet till WLW-affären bara handlade om bonusar och feta intäkter. I så fall har vi inte vunnit något.

Den som klarar av att sitta i 24 styrelser och göra ett bra jobb förtjänar naturligtvis en fet ersättning. En fet ersättning drabbar ingen fattig. Tvärtom. Den som förvaltar en pensionsfond så att den genererar ett stort värde ska ha lön för den mödan. Vi ska vara tacksamma för att det finns människor som vill ta på sig sådana uppdrag och som klarar av att sköta dem så väl.

Utan sådana människor riskerar våra pensionssystem att kollapsa. En bra förvaltare slussar kapitalet till fungerande investeringar där stora bytesvärden skapas. Det vinner arbetarna på när de får jobb och ökade löneutrymmen i den lyckade investeringen, det vinner konsumenterna på när de får billigare och bättre varor från investeringen, det vinner samhället på när fler människor kan försörja både sig själv och andra, och det vinner pensionsspararna på.

Och inte minhst framtidens barn som slipper att försörja oss. Istället kan vi leva av det bytesvärde som pensionskapitalet skapar.

I WLW:s fall är det snarare att hon inte klarade av det. Hon hade inte de nödvändiga kunskaperna och insåg inte riktigt uppdragens vikt.

Frågan jag tycker att journalisterna ska fråga människan på gatan är inte om WLW ska gå från sina uppdrag eller inte. Den fråga som vi bör ställa oss är istället hur det kommer sig att människor som inte har de nödvändiga kunskaperna kan hamna på sådana positioner.

Du har själv arbetat ihop pengarna i de där fonderna. Men har du fått bestämma att det var i just de fonderna de skulle placeras? Har du fått vara med att utse fondförvaltare och styrelse?

Det är frågan du bör ställa dig.

Det vanliga när du själv spenderar dina pengar på konsumtion eller sparande är att du själv väljer. Av allt du kan välja väljer du den som ger dig det som du värderar mest.

Det du värderar mest behöver inte nödvändigtvis vara mer pengar. För fonder kan det vara en etisk fond likväl som en fond med hög avkastning, eller fonder som ger mikorlån till människor i tredje världen, eller fonder som bara investerar svenskt, eller vad du vill.

Men med de här pengarna är det annorlunda. Det fackförbund som ska företräda dig har i samråd med den klubb som ska företräda din arbetsgivare kommit överens om att din arbetsgivare ska betala en del av din lön in i en fond. Denna fond ska sedan styras av människor från arbetsgivarklubben och fackföreningen, och du får inte så mycket att säga till om.

Och ändå är pengarna dina.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar