tisdag 21 april 2009

Högern angriper friheten

Angreppen mot människornas frihet kommer både från dem som kallar sig "höger" och dem som kallar sig "vänster". Från "höger" kom häromsistens angreppet i form av Timbros Roland Poirier Martinsson. RPM är konservativ och debatterade i veckan mot Johan Norberg.

Mattias Svensson kommenterar den konservativa invändningen att frihet för den enskilde inte löser alla samhällsproblem. Mattias skriver: "Det är ett rätt tufft kriterium att ställa på någon politisk åskådning att den ska komma ens i närheten av att lösa alla samhällsproblem".

Ingen ideologi når dit. Men å andra sidan vet jag ingen frihetlig ideolog som någonsin hävdat det heller: att friheten är tillräcklig för att lösa alla problem. Däremot att friheten är nödvändig. Vill du ge upp din egen frihet är du fri att göra så, men du är inte fri att beröva någon annan hennes frihet.

Att det finns goda gruppinstitutioner är ingen motsättning mot individens frihet. En familj, ett företag, ett kollektiv, en förening, en folkrörelse, ett kooperativ, en nation kan vara mycket goda. Kan vara verktyg som gör människor fria.

Men, som Johan Norberg själv kommenterar efteråt, kan även gruppinstitutioner ruttna och förtrycka och förkväva människor. Om inte människor har rätt att lämna de förtryckande sammanhangen, om inte människor har rätt att kräva av andra att skydda dem mot förtrycket, så finns det inget som tvingar gruppinstitutionerna att förbli goda.

Friheten är nödvändig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar