tisdag 7 april 2009

Antarktis krymper, undergången nära.

DN larmar: Antarktis isar försvinner.

Vill man följa utvecklingen själv kan man gå till National Snow and Ice Data Center. De mäter polarisarna och lägger ut satellitbilderna och mätetalen på internet. Så att vi själva kan kolla.

Isens utbredning var till exempel 3,5 miljoner kvadratkilometer i mars 1980. Nu i mars 2009 hade den istället blivit... 3 miljoner? 2? 2,5?

Nej. I mars 2009 hade isen vuxit till 5 miljoner kvadratkilometer.

Kolla själva.

Problemet med alarmister är att de, genom att skrika högst, vinner tävlingen "Framstå som mest miljövänlig".

Men miljön räddas inte genom att man i andra människors ögon framstår som något. Vår biologiska omvärld, miljön, är ett ekosystem som bäst beskrivs med naturvetenskapliga fakta. Den imponeras inte av vare sig DN eller Svensson.

På 70-talet varnade vissa forskare för att den globala istiden var nära förestående, eftersom vi släppte ut så mycket partiklar. Nu varnar vissa forskare för motsatsen. Men både på 70-talet och nu finns det gott om andra forskare som sade "Stopp och belägg". Alltså: "Var vänlig och presentera bättre belägg. Vi granskar dina data men kan inte utifrån det dra den självklara slutsats du för fram."

Hypotesen "Global uppvärmning orsakas av människans ökade utsläpp av koldioxid och kan motverkas endast om vi kraftigt minskar koldioxiden" har väldigt svagt stöd. Men den passar en viss politisk agenda. Därför hajpas den. Och körs direkt från nyhetsbyrå ut till tidning, utan källkritik och sådant som tidningen får betalt för.

Det ironiska är att just den hypotesen kan vara ett av det allvarligaste miljömisstagen vi begår. För det första finns det gott om reella miljöproblem att ta tag i, lika framgångsrikt som vi tagit tag i en massa tidigare miljöproblem. Smutsig diesel till ren förbränning till exempel. Vi måste behålla fokus och lösa de problem som vi vet förstör vårt jordklot.

För det andra har våra tekniska framsteg gjort den tekniskt framstående delen av planeten väldigt ren. Vad släpper en modern fabrik ut, jämfört med för 20, 30, 50 eller hundra år sedan? Ett irrationellt agerande utifrån alarmismens obelagda påståenden riskerar att föra oss bakåt, till smutsigare teknik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar