måndag 27 september 2010

De amerikanska börserna stiger inte

Nej, de amerikanska börserna, de som handlas med dollar, stiger faktiskt inte, på så sätt att värdet av de amerikanska företagen ökar.

Vad som händer är att dollarn faller. Den gigantiska skuldsättning som de amerikanska "stimulans"-paketen krävt måste betalas tillbaks. Antingen genom besparingar och ökad produktivitet (helst), eller genom att alla människor (=marknaden) förstår att pengarna inte är lika mycket värda längre, när centralbanken lånar ut dem lättvindigt och ökar tillgången på dem, samtidigt som det reella värdet av tillgångar och produktion inte ökat. Intflation. Precis enligt regelboken.

Precis vad man kunde förutse. I USA:s fall ett såpass gigantiskt underskott att man redan för ett år sedan kunde förutse en kommande hyperinflation.

Pengar är ett meddelande om ett reellt värde. Om centralbanken pytsar ut fler meddelanden, samtidigt som det reella värdet (det som folk upplever) inte ökar, då devalveras varje meddelande. Folk kräver fler meddelanden för att tycka att det motsvarar samma reella värde som tidigare. I takt med att de förstår att meddelandena blivit fler i förhållande till värdena.

Nu syns detta, som Cornucopia visar, i hur dollarn värderas mot andra valutor (sjunker), i hur dollarn värderas gentemot guldet (guldpriset i dollar stiger mer än guldpriset i kronor), och i hur dollarn värderas gentemot företag (börsen "stiger", dvs fler dollar krävs för att köpa en del i ett företag).

Denna torra marknadsnotering är i högsta grad en frihetsfråga. Genomdrivandet av den gigantiska skuldsättningen i USA handlar om att skuldsätta ett helt folk. Att trycka upp nya pengar handlar om att underminera värdet av det som vanliga människor använder som betalningsmedel mellan sig. Att tvinga dem att sälja sig lite för billigt. Tvinga? Ja, enligt lag kan du inte vägra att låta folk reglera en skuld hos dig med hjälp av ett lagligt betalningsmedel.

Folket blir vilselett av detta makroekonomiska fifflande.

UPPDATERING: Läs Rothbard om hur valuta fungerar respektive inte fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar