måndag 20 september 2010

Andra bloggare om valet

Jag tycker att Johan Norberg sammanfattar det hela väldigt bra.

Om Sverigedemokraternas egenskap att samla det värsta från olika politiska traditioner (min kursivering):


This is an ugly, racist party that has done everything it can to hide its roots in the last few years and behave like a normal party, but it is still a rejection of everything that is different that motivates them, often in a nasty, aggressive way. And even according to their own description they are like Social Democrats when it comes to the welfare state, conservatives in social issues and nationalists when it comes to globalisation and immigration. As such, they are the opposite of everything classical liberals stand for, and it is a sad day indeed, that we have racists in parliament.


Om den havererade migrationspolitiken och dess självklara koppling till en dysfunktionell arbetsmarknad:


Their result is also living proof that our integration policies have failed. The politicians who refuse to reform the labour market regulations that keep immigrants out of work have a responsibility for these consequences.


Men också om de gröna som tänkbar samarbetspartner:


The Greens are pretty good on many economic and social issues, and my wish is that they support the government in return for influence on social issues and privacy, some high-speed trains and switching taxes from income and capital to petrol and pollution.


Här håller jag med till fullo. När det gäller rätten att själv välja livsstil och rätt till personlig integritet gentemot statsmakten, två områden där Alliansen har misslyckats, står MP starka.

MP inser dessutom hur en skatteväxling där skattebasen skiftar bort från skatt på arbete och kapital, till skatt på miljöförstörande verksamhet, är en framkomlig väg. Skatter har man på destruktiva saker man vill förhindra, t ex rökning, supande, och nedsmutsning. Inte på arbete och investeringar, på företagande och handel.

Cornucopia gissar dock att Centern i ett samarbete med MP skulle berövas frågeställningar:


Och med (mp) i regeringen ser jag slutet på (c) som alliansens gröna röst och partiet kommer därmed sakna profilfrågor.


Men arbetsmarknaden och företagandet är fortfarande stora olösta problemområden i det svenska samhället. Och det finns en stark koppling mellan arbets- och entreprenörsmarknaden och jämställdhet, miljö, och migration. Den koppplingen är det inte så många som gör än, och där har Centern en viktig pedagogisk uppgift.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar