måndag 6 september 2010

Inget energislag är lösningen

"Jag är övertygad om att kärnkraften inte är en framtidslösning", sade Andreas Carlgren. Och det stämmer ju. Sanningen är att inget energislag är den slutgiltiga lösningen på vårt energibehov.

Så länge vi vill ha lagad mat, under 80 hyfsat friska år i livet, och utan oanständigt höga "naturliga" dödstal i barnsäng och som spädbarn; så är vi dömda att försöka exploatera alla de energislag som vi alls kan exploatera.

Det är en kamp emot hela termodynamiken, och en sådan kamp kostar naturligtvis på. I form av smuts, försurning, oljespill, radioaktivitet. Det ligger i själva naturlagarnas utformning.

Men detta ska då ställas emot vad vi får för att vi utsätter oss för dessa risker. Energiproduktionen ger oss friska människor.

Vad som är den långsiktiga lösningen är att hela tiden bli bättre på att använda energin. Möjligggöra så många försök till klok energiproduktion och -användning som möjligt. Belöna sund energianvändning och bestraffa nedsmutsning, vilket enkelt uppnås genom att man sätter ett pris på nedsmutsningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar