lördag 18 september 2010

Intet nytt under sjukförsäkringsparaplyet

Via Erik Svansbo hittar jag ytterligare bevis för att det sannerligen inte var bättre förr (t ex 2005): Cancersjuk kvinna som tog livet av sig efter indragen sjukpenning, och Ulla Hoffmanns (V) fråga i riksdagen till Hans Karlsson (S):


Jag har fått vetskap om att Försäkringskassan i ett par fall tvingar svårt cancersjuka att arbetspröva vilket kan innebära att en svårt cancersjuk med kundkontakter kan tvingas att möta kunderna i sitt svårt sjuka tillstånd. När riksdagen ställde sig bakom målet om halvering av sjuktalen avsåg man med största sannolikhet inte att Försäkringskassan skulle tvinga svårt cancersjuka att arbetspröva för att inte bli utförsäkrade.


Sjukförsäkringssystemet behöver ytterligare reformeras, och i synnerhet behöver Försäkringskassan synas noga. Men en återgång till hur det var tidigare är inte lösningen.

(Uppdatering: också Hanna Wagenius skriver om detta)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar