söndag 19 september 2010

Nej, varför ska en minister sköta kärnkraften?

Maria Wetterstrand vill inte låta sig raggas upp för en ministerpost inom Alliansen. Trots att hon sakpolitiskt står närmare Alliansen i många frågor än vad hon står Vänsterpartiet. Till exempel förstår hon hur höga skatter stänger ute folk från både miljövänlig produktion och tjänster.

"Ska jag sitta som miljöminister och administrera byggandet av tio nya kärnkraftverk?" frågar hon i dagens Metro.

Men det behöver hon inte. Istället för att låsa upp sig politiskt för en eller annan teknisk lösning, kan man binda upp sig för teknikneutrala politiska principer om låga utsläpp, hög säkerhet, och att varje energislag ska bära sina egna kostnader, inklusive risken.

Det garanterar det mest miljövänliga alternativet, oavsett hur tekniken vid en viss tidpunkt ser ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar