fredag 29 januari 2010

Nykolonialism

Bortom nidbilden av kapitalismen som ett allas krig mot alla där ensam är stark, kollektiv ska motarbetas, den stora killen tar alla andras saker, och det är rättvist när jordens resurser delas ut så olika som möjligt; så finns en verklighet.

I den verkligheten är kapitalism lika med samarbete. Frivilligt samarbete.

Det är i den verkligheten som Anna, Bertil och Cilla byter varor och tjänster med varandra så att de blir rikare alla tre. När de var och en för sig hade självhushållning fick de slita ganska hårt för sitt dagliga bröd. Men så kom Anna på att man kunde byta varor och tjänster med Bertil, vilket både hon och Bertil tjänade på. Och hon bytte helt andra varor och tjänster med Cilla, vilket både hon och Cilla tjänade på. Och när Bertil och Cilla såg potentialen så började även de handla med varandra.

Men nu kommer David in på scenen. David hittar på att det ska finnas en gräns mellan å ena sidan Anna och Bertil, och å andra sidan Cilla. Cilla får fortfarande handla med Anna och Bertil, men det måste nu ske genom David, som tar hälften av det som Cilla levererar innan det når Anna och Bertil. Det gör att Anna och Bertil blir lite mindre benägna att handla med Cilla. Det blir så dyrt om hälften ska försvinna. Cilla börjar bli lite fattigare igen, och tvingas tillbaks till självhushållningen.

Bertil blir också lite fattigare av det uteblivna samarbetet med Cilla. Bertil gnäller på David. Då börjar David ta av sitt rövargods och ge lite till Bertil, sk "Bertilstöd". Med Bertilstödet kan Bertil sälja sitt gods till Anna ännu billigare. På så sätt blir Anna ännu mindre benägen att köpa av Cilla som blir ännu fattigare.

Anna, Bertil, och Cilla är människor på jordklotet. De är kapitalister som gynnar varandra genom frivilligt samarbete, utan att ta från någon annan. David är en statsmakt, som har hittat på att det ska finnas en gräns och en tullmur. Det är statsmakten som under hot om våld tvingar Cilla att ge hälften av sin produktion i tull. Det är statsmakten som gynnar Bertil med resurser som ursprungligen är Cillas, och som gör att Cilla blir utkonkurrerad.

Cilla blir ett u-land. Anna och Bertil klarar sig bättre, de har ju varandra, även om de tvingas vara med och försörja David. Men det är David som under hot om våld exploaterar i första hand Cilla men även Anna och Bertil.

Riv alla tullmurar nu. Reformera EU:s jordbrukspolitik. Låt folk i alla jordens länder komma överens med varandra om pris för varor och tjänster, oavsett var på jorden tjänsten eller varan produceras.

Allt annat är nykolonialism.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar