lördag 30 januari 2010

Lästips: Första världskriget

Mycket av det som jag skriver om handlar om motsättningen mellan människa och stat, mellan tvångsmakt och frivillighet, mellan fredlig samexistens mellan vanligt folk kontra tvingande åtskillnad genom konstgjorda gränser, fördomar, och påhittade nationella och etniska särdrag.

1900-talets historia är en på samma gång fruktansvärd och ändå hoppfull illustration av allt detta. Och ingenstans blir dessa motsättningar tydligare än under decenniets mest definierande period: de fyra åren 1914-1918.

Wikipedia har en väldig bra artikel om alla de konflikter och strider och allianser och revolutioner som tillsammans har fått namnet Första världskriget. Läs den, om du vill förstå var vi är idag och varför.

Hela resten av nittonhundratalet: börskraschen, depressionen, Andra världskriget, det kalla kriget, Sovjetunionens expansion, Mellanösternkriserna och postimperialismen i Indokina och Afrika; är nämligen bara efterverkningar. Och efter planekonomins haveri och liberaliseringsvågen avslutades seklet som det hade börjat: med ett krig på Balkan. Som om de 80 åren dessförinnan bara varit en parentes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar