tisdag 17 november 2009

Om det är någon som tvekar

Om det är någon som tvekar huruvida klimatfrågan är politikernas perfekta förevändning för att införa ett totalitärt kontrollsamhälle behöver ju bara läsa det senaste lilla förslaget från nederländska politiker:


"Each vehicle will be equipped with a GPS device that tracks how many kilometres are driven and when and where. This data will be then be sent to a collection agency that will send out the bill," the transport ministry said in a statement.


Förevändningen är alltså att man vill införa en kilometerskatt. För ändamålet vill man tvinga på alla fordon en GPS. Men en GPS mäter ju inte direkt kilometrarna. En GPS talar om, på en meter när, exakt var en person befinner eller befunnit sig. Att se på den befintliga plomberade kilometerräknaren är ju fullt tillräckligt, men tydligen är möjligheten att få reda på medborgarens position i realtid lite för frestande.

Det blir ännu mer genomskinligt när man betänker att syftet med kilometerskatten är att beskatta koldioxidutsläppen. Men koldioxidutsläppen är ju direkt kopplat till hur mycket bränsle man gör av med. Varje kolatom du stoppar i tanken blir en koldioxidmolekyl genom avgasröret. Vägsträckan har inget att göra med det. Att beskatta sträckan istället för bränslet blir istället ett sätt att missgynna de som väljer en snål bil.

Som sagt: ett oerhört genomskinligt förslag att försöka lura på folk att bli massövervakade.

(via HAX)

1 kommentar:

  1. Bra inlägg Ola, skrev just ett eget på samma tema men du utvecklar det ännu tydligare. Problemet ör ju rimligtvis utsläppen och inte var bilarna befinner sig eller hur långt de kört.

    SvaraRadera