torsdag 30 juli 2009

Minska vattenångutsläppen!

Faktiskt en intressant frågeställning.

I nutida debatt beskrivs inte miljöpåverkan i termer av tungmetaller, kolmonoxid, kväveföreningar, sotpartiklar eller andra farliga ämnen. Nuförtiden beskrivs miljöpåverkan i termer av koldioxid (a.k.a "utandningsluft").

Detta trots att koldioxidens påverkan på vårt klimat är många många många gånger mindre (om än alls) än vattenångans.

Så varför beaktas inte företeelsers miljöfarlighet utifrån hur mycket vattenånga de släpper ut? Utsläppsrätt för tekokning, here we come!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar