måndag 20 juli 2009

Hans Bergström om G8-ledarnas mål och mening

I DN skriver Hans Bergström om G8-ledarnas mål att temperaturn får stiga max 2 grader C jämfört med förindustriell tid. Han räknar upp problemen med en sådan politik:


  • Att världsledarna tror sig veta hur väder och klimat ska styras

  • Att världsledarna tror sig besitta en klimatmodell som förutspår klimatet år 2050

  • Att världsledarnas politiska styrmedel verkligen kommer att uppnå önskat resultat.

  • Att fattiga människors liv och hälsa riskeras.

  • Att en korrupt organisation utan demokratisk insyn där diktaturstater är med och bestämmer dagordningen, ska få lov att diktera villkoren.Var miljövän, men rusa inte iväg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar