lördag 11 juli 2009

Kontrollfreakens våta dröm

De senaste femton åren har varit fantastiska. Ökad frihet för allt fler på jorden har gjort färre hungriga, och fler delaktiga, och detta på en planet som är renare än på länge.

I skiftet åttio-nittio-talet tröttnade stora delar av världen på kontrollfreakens misslyckande. En frihetsvåg av demokratisering och frihandel drog över världen. Fler människor fick tillgång till sig själva och vad de hade skapat. Vare sig tankar eller varor eller människor har rört sig lika långt och fritt förut.

Men nu hörs mullret från en väldig reaktion. Från fler och fler håll arbetar starka krafter för att bekämpa den friheten. Och som vanligt tar man till inbillade hot och skrämselpropaganda för att driva in att det här är ett nödläge, för din egen säkerhets skull upphäver vi dina naturliga rättigheter!

Tre exempel:


  • Ekonomisk frihet - hejdå! Trots att den förra uppsättningen finansregleringar blev fatala (Jo, ni måste låna ut pengar till de som inte har råd, och nej, det gör inget om ni tar löjligt stora risker för vi backar upp er med skattemedel), och trots att den ökade fria rörligheten av kapital (=frånvaron av inskränkningar) har lyft mängder med människor upp ur fattigdomen, så ropas det på mer snedvridande regleringar.

  • Tankens frihet - hejdå! Trots att en massiv övervakning inte hade kunnat stoppa vare sig elfte september eller andra terroristdöd, och trots att den övervägande majoriteten av medborgare är vanligt, hyggligt folk, och trots att statens representanter inte är genomgående goda, och trots att internet är en privat uppgörelse mellan en massa människor om att koppla samman sina datorer för att de vill kommunicera utan gränser eller hinder, något som ingen annan har med att göra, så ropas det på massövervakning och kontrollsamhälle.

  • Allas frihet - hejdå! Trots att jordens medeltemperatur inte har stigit sedan 2001 (tvärtemot larmen), trots att havsytan inte har stigit, trots att isarna vid polerna är tjockare än på länge, trots att koldioxid utgör bara en liten bråkdel av vår atmosfär och är en obetydlig klimatgas jämfört med vattenånga, och trots att klimatet styrs mer av solen än av vår förbränning, och trots att studier av inlandsisarna visat att höjd temperatur FÖREGÅR höjda halter av koldioxid, och trots att klimatet varit betydligt varmare under både stenålder och vikingatid än nu, och trots att koldioxidhalten också varit högre och trots att högst skiftande väder och klimat helt enkelt är en del av livet på jorden, och trots att det finns mängder av andra miljöproblem så ropas det på globala koldioxidregleringar.Den sistnämnda är verkligen den våta drömmen för alla kontrollfreaks. För allt det som utmanar kontrollfreaksen: fritt flöde av tankar, människor och människornas skapelser i ett fritt och frivilligt utbyte; det förutsätter ett visst mått av förbränning.

Så kan man lura i folk att koldioxid, en förutsättning för livet på jorden och resultatet av ren förbränning (som t ex i din egen utandningsluft), är någonting farligt, då kommer man ju åt att reglera allt ifrån internet till import från tredje världen (och skapar samtidigt ett effektivt hinder för: mediciner, säkra förlossningar, mattransporter, slippa självhushållning, slippa elda kobajs för matlagning...)

Jag kommer inte att kunna se mina barn i ögonen om jag inte reagerar NU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar