lördag 15 januari 2011

Öppna gränser

Det finns inga skäl att hindra fredliga människor som vill komma till Sverige. Inga skäl alls.

Att ge folk ett skattekonto är inte administrativt svårt. Migrationsverkets bedömning att ta reda på om personer verkligen har giltiga skäl att stanna, kan enkelt bytas ut till en frågeställning om det verkligen är nödvändigt att slänga ut någon.

Vi är bara 8-9 miljoner i ett gigantiskt glesbefolkat land. Vi har massvis med plats, och varje människa är en möjlighet.

8 kommentarer:

 1. Anser du också, i likhet med många som förespråkar öppna gränser, att välfärdstaten dvs socialbidrag, barnbidrag, sjukförsäkring m.m. bör avskaffas?

  SvaraRadera
 2. Någon form av karens i välfärdssystemen är förstås nödvändig. Idag har vi ju den karensen i form av en extremt lång och komplicerad och rättsosäker procedur för den som önskar bli svensk.

  Och vi håller större delen av jordens befolkning utanför våra välfärdssystem, så att kalla systemen för "allmänna" sådana de ser ut idag är ju rent nys.

  Att ha en karens tills man hunnit betala in premier till socialförsäkringarna är inte speciellt komplicerat, och gör det möjligt för oss att behålla dem.

  Att tillåta folk att helt enkelt betala in de första premierna själva, på ett bräde, för att slippa karenstiden är inte heller komplicerat, och kompenserar systemen fullt ut.

  Att med omfördelande bidrag betala bort karensen för de som har ömmande skäl att komma till Sverige men samtidigt saknar förmåga att själv betala sina premier, är inte heller komplicerat.

  Det följer också välfärdssystemens princip att vi alla betalar efter bärkraft. Att förbjuda arbetsföra människor att arbeta, som vi gör idag, är däremot INTE att betala efter bärkraft.

  Kom ihåg att finessen med socialförsäkringarna inte är att de förvaltas av det allmänna. Finessen är att vi hjälps åt att betala premierna på dem. Att betala åt den som själv inte förmår betala, det har jag inga problem med.

  Den principen behöver inte ges upp, bara för att man inför öppna gränser. Det är ju ingen oreglerad anslutning till välfärdssystemen jag förespråkar.

  SvaraRadera
 3. OK. Då återstår för dig bara att sälja detta - inte minst till EU.

  Såvitt jag förstått, så strider en karens innan någon som bosatt sig kan få t.ex. socialbidrag mot EUs regelverk?

  SvaraRadera
 4. TILLÄGG:

  Eller.. var tanken att också de som föds i landet ska få en karens?

  Vad åsyftar du med: "en extremt lång och komplicerad och rättsosäker procedur för den som önskar bli svensk"?

  Sverige utmärker väl sig som det land, där man kan bli medborgare efter en betydligt kortare period än i många andra länder (samt ha dubbelt medborgarskap, vilket inte alla länder tillåter).

  SvaraRadera
 5. Även socialförsäkringarna förutan utgör EU ett hinder för öppna gränser. Fästning Europa.

  SvaraRadera
 6. Processen är mycket längre än vad som är ekonomiskt motiverat. Det menar jag är långt.

  SvaraRadera
 7. Kan du vara hygglig och klargöra, vad du anser är eftersträvansvärt? Bör det finnas en karens för alla, som föds i Sverige, innan de omfattas av t.ex. socialförsäkringen? Eller förespråkar du karens enbart för dem, som väljer att invandra till Sverige?

  A propos "ekonomiskt motiverad"... Bör någon, som invandrar och begår brott i Sverige, kunna bli medborgare enl. dig?

  SvaraRadera
 8. Det är eftersträvansvärt att så många människor som möjligt ska få bo där de vill, och fredligt och frivilligt ingå i samverkan med de människor de önskar samverka med oavsett var dessa människor råkar bo, och så långt det beror på dem själva ta ansvar för hela sin försörjning, inklusive allt som krävs därtill: skola, vård, omsorg.

  När folk inte själva klarar av detta, så kan det behövas fördelning. Men fördelning är i sig inget mål, utan en nödåtgärd.

  Ju fler som på detta sätt försörjer sig själva, desto större möjligheter har vi att ge försörjningsstöd via omfördelning åt de som inte kan. Och det gäller alldeles oavsett från vilka världens hörn folk kommer ifrån.

  Karensen i socialförsäkringarna handlar enbart om att göra försäkringen hållbar. Inflödet av premier måste täcka utflödet. Oavsett var folk föds någonstans. Kunde man så borde karensen avvecklas. Men om freerider-problematiken inte är noll kan inte heller karensen vara noll.

  Barn till föräldrar som redan är anslutna till socialförsäkringssystemet borde täckas från födseln. När det gäller vård kan jag se humanitära skäl varför barn till oförsäkrade ska få hjälp. Och när det gäller utbildning kan jag inte se annat än att det är en god investering.

  Det man måste ha klart för sig är att det normala är att varje arbetsför vuxen människa förmår skapa värden som är betydligt högre än vad som krävs för att försörja sig själv; och att därför arbetsföra människor oftast blir till glädje för varandra så snart de får möjligheten.

  Det hela gäller alltså för den som fredligt vill samverka med andra. Skurkar göre sig icke besvär.

  SvaraRadera