tisdag 21 december 2010

Singulär nod

Som jag sagt tidigare: Så som internet är uppbyggt kan man inte kontrollera det om man inte tvingar all trafik att gå genom en enstaka nod (=datamaskin).

Det spelar ingen roll om du bara vill kontrollera "lite", det spelar ingen roll att du bara vill förhindra att rena övergrepp begås: för att alls kunna kontrollera något måste du skaffa dig en position där du kontrollerar allt.

Det är denna allt-eller-inget-egenskap hos internetövervakningen som gör att vi som är motståndare till central kontroll även är motståndare till kontroll som sker på goda grunder. Ja, att förhindra att barnpornografi sprids är en god gärning. Men du kan inte förhindra det med mindre än att du granskar och filtrerar all kommunikation.

Och den makten ska inte centralmakter besitta. Inte ens centralmakter i länder med fria val. Det är ett alldeles för kraftfullt verktyg som centralmakterna (regering, radioanstalter, polisväsende) inte förmår hantera på ett rättssäkert och gott sätt.

Förutom i Venezuela då förstås. Parlamentet har bestämt det, då är det ju demokratiskt. Eller inte.

1 kommentar:

 1. INTERNET LAGEN Del 1
  1 .- Ett bötesbelopp på upp till 10% av bruttoinkomsten intjänade under föregående året som brottet inträffade, och / eller
  uppehåll fram till sjuttiotvå timmar av kontinuerligt sändningar, för att
  sprida budskap:
  a) Att främja, försvara eller anstifta oroligheter;
  b) Att främja, förespråka eller anstifta till brott,

  INTERNET LAGEN Del 2

  c) uppmuntra eller främja hat eller intolerans på religiösa, politiska grunder, sexism, rasism eller främlingsfientlighet.
  d) Främja diskriminering;
  e) använda anonymitet.

  INTERNET LAGEN Del 3


  f) inrätta krigspropaganda.
  g) Uppmuntra oro i den offentliga eller störa allmän ordning.
  h) ignorera legitima myndigheters auktoritet


  INTERNET LAGEN Del 4

  2. Med återkallelse av koncessionen och när han lämnar
  meddelanden:
  a) Att främja, förespråka, anstifta eller utgöra krigspropaganda;
  b) strider mot nationell säkerhet,
  c) leda till mord.

  SvaraRadera