fredag 2 april 2010

Kapitalisterna räddade jobben under krisen

Se där en rubrik som vi inte sett i tidningen. Men som Danne Nordling meddelar: när industrins produktion sjönk med 17 procent, sjönk bara antalet arbetade timmar med 11 procent. Med andra ord: kapitalisterna har inte avskedat folk i proportion till den minskade efterfrågan. Kapitalisterna har accepterat en lägre produktivitet för att istället kunna behålla folk.

Förutom då det faktum att utan kapitalister hade inte folk haft så välbetalda jobb överhuvud taget. Apropå att det är pinsamt när folk kräver att företag ska "börja" ta samhällsansvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar