torsdag 8 april 2010

Det finns bara ett enda skäl

Det finns bara ett enda skäl till att en människa är positiv till ett internet som regeringar inte har vare sig rätt eller möjlighet att censurera och kontrollera.

Och det är att man är positiv till barnpornografi, positiv till nätmobbning, positiv till terrorism, positiv till oreglerad droghandel osv.

Ett absurt argument? Absolut. Men det är precis dessa skäl, kampen mot barnpornografin etc, som anförs i debatten.

Trots att det finns miljoner goda skäl till varför internet ska vara fritt. Trots att det redan idag är möjligt att lagligen komma åt alla dessa hemska företeelser. Internet är ju inte oreglerat. Internet sköts av människor som bor i länder där lagstyre råder. Trots att censurlagstiftning inte kommer att avhjälpa problemen. Trots att barnporr, mobbning, terrorism, och knark var samhällsproblem redan innan internet. Fråga någon som var med på 70-talet.

Det finns en mycket enkel och grundläggande demokratisk princip som man inte kan rucka på utan att det får obehagliga konsekvenser: makten ska vara fysiskt och juridiskt förhindrad att skaffa sig makt över vilken information som medborgarna cirkulerar mellan sig.

Kom ihåg den regeln, och du navigerar rätt i de här frågorna. Fram till idag har önskan att reglera informationsflödet varit förbehållet mycket otäcka regimer och ideologier (även om delar av även socialdemokratin har velat reglera informationsflödet i etermedierna hårt). Idag finns den önskan även hos vanligen demokratiskt sinnade politiker.

Som i Storbritannien nu senast, där nätcensur hastigt och olustigt blev lag.

Kämpa emot! Frihetliga politiker: lyft frågan i kammaren! Alla: Bedriv opinionsarbete där du är och där du står. Det här är en obehaglig utveckling som måste bekämpas i sin linda!

(Och med tanke på nedmonteringen av internets frihet här i väst blir inlägg som dessa, om Kina och Iran, närmast ironiska.)

2 kommentarer:

  1. Bra! Jag var tidigare en sådan som ansåg mig ha ett vitt samvete, och det har jag fortfarande, men det tog lite tid innan jag insåg att den hållningen bara "kidnappades" av myndigheter och människor som ville kontrollera mer av oss med vita samveten än de som förtjänar det.

    SvaraRadera