fredag 9 april 2010

Att synliggöra politik

Så mycket i politiken är yta. Inte så mycket kläder, smink och reklam; utan snarare berättelser och associationer.

Så är till exempel vänsterns berättelse en berättelse om förtryckta människor som reser sig, om rikedomar som ett fåtal har roffat åt sig men som nu delas ut till de behövande, om den breda massans solidaritet med varandra, den solidaritet som den priviligierade lilla spetsen på samhällspyramiden förtvivlat försöker slå sönder.

I denna mytiska strålglans solar sig även politik som inte alls liknar sagans.

Att emot detta istället synliggöra den verkliga politiken, är en viktig uppgift. Det är det som politisk debatt är till för. Det är därför man måste beskriva vilken politik man själv faktiskt för, så att folk kan pröva berättelserna och myterna emot verkligheten.

Först ut är Sofia Arkelsten som i ett inlägg beskriver precis hur Alliansens miljöpolitik har fungerat, och vilka konsekvenser den faktiskt har fått.

Sedan är det Anders W Jonsson som går i polemik emot riksdagsledamotens Veronica Palm smutskastning av den hjälp som numera ges åt alla de som är sjukskrivna eller förtidspensionerade. Till skillnad mot hur det fungerade när Veronica Palms parti satt i regeringsställning.

Ifrågasätt alltid berättelserna och myterna. Välj politisk uppfattning som du vill, men välj utifrån kontrollerbara fakta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar