onsdag 2 juni 2010

Också barn behöver integritet

Man kan inte motivera vad som helst med att det är en del i kampen mot barnpornografi. Vi vuxna har nämligen inte enbart en skyldighet att skydda barnens kroppsliga integritet gentemot övergrepp och exploatörer.

Vi har också en skyldighet att se till att den värld de växer upp till att överta inte är ett gyllene fängelse. Inte en palatsträdgård.

Barn har rätt att slippa sexuella övergrepp. De har också, och på precis samma sätt, rätt att söka information fritt, att kommunicera avlyssningsskyddat, att slippa kränkande undersökningar av deras förehavanden så länge de inte är skäligen misstänkta för brott, och de har - lika mycket som någon annan - rätt att bedriva opinionsarbete för vilken åsikt som helst.

Ni som motiverar inskränkningar i dessa friheter med omsorg om barnen, gör ni det verkligen utifrån ett fullödigt barnperspektiv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar