onsdag 23 juni 2010

Energin ska bära sina kostnader

Förr i världen, när elströmmen var "billig" i Sverige, så var den inte det. Den var subventionerad.

Inte heller betalade den för sin miljöpåverkan. Det var inte kraftbolagen som i förhandling med fjällnäringarna betalade för att få lov att bygga ut älvarna. Det var staten som bestämde.

Det var inte kraftbolagen som utan staten (dvs svenska arbetare och konsumenter) som bekostade forskning runt slutförvaringen av kärnbränslet.

Och så vidare.

Man resonerade som så att om folket avstår rikedomar så att industrin får tillgång till billig elström, så får folket arbetstillfällen.

Vilket nys.

Om strömmen är så viktig för industrins vinster, så ligger det naturligtvis i industrins intresse att själv ta alla de kostnader som är förknippade med kraftproduktion.

Och kraftbolagen i sin tur får betala för sin påverkan på människors livsmiljö.

På så sätt kan man få alla att arbeta i allas intresse. Den som behöver el för att tjäna pengar får betala för den. Den som producerar el för att tjäna pengar får betala för nedsmutsning och olyckor. Naturligt styrs resurserna mot miljövänlig och säker elproduktion, som bär sina egna kostnader. Inga arbetare behöver, som på 70- och 80-talet, avstå sina egenhändigt ihoptjänade pengar för att subventionera industrierna de arbetar på.

Det geniala med Alliansens energiuppgörelse häromsistens är att man säger: Gärna kärnkraft, om den bär sina egna kostnader. Samma självklara krav borde ställas på alla energislag.

För vi vet ju faktiskt inte vilka energislag som är bäst, förrän vi väger samman alla faktorer. Och det är ju det som marknader är till för: väga samma alla faktorer.

Även oljan borde få bära sina egna kostnader. Jag misstänker att den amerikanska regeringens vurm att på olika sätt stödja de riskabla djuphavsborrningarna har svalnat betänkligt idag. Om BP från början vore förpliktigat att alltid ta hand om sin egen risk, så skulle aktieägarna hindrat dem om risken befanns vara för stor, så stor att inget försäkringsbolag åtog ig att försäkra bolagets projekt.

Så man behöver inte vara för eller emot vare sig kärnkraft, vindkraft, solkraft eller fossilenergi. Man behöver bara driva linjen att varje energislag ska bära sina egna kostnader och risker fullt ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar