tisdag 16 februari 2010

Lästips: Om det goda samhället på internet

En av de viktigaste bloggposterna jag läst på länge, om försöken att reglera fram det goda och harmoniska samhället på Internet.

LÄS! VIKTIGT!

De två viktigaste punkterna i texten är för det första att Internet förstås inte är en separat arena, eller en parallellvärld för sig, utan ett mellanmänskligt verktyg i den vanliga fysiska verkligheten.

Visserligen kan verktyget (precis som trottoarerna) användas av människor till att begå brott mot människor, men staten och de rättsvårdande myndigheterna har inte någon särskild plikt, eller rätt att agera på något särskilt sätt, bara för att det handlar om elektronisk kommunikation.

Samma regler måste gälla i hela samhället, antingen vi är på Internet eller ej: de vanliga mänskliga friheterna, helt enkelt.

Inklusive rätten att inte i alla sammanhang vara tvungen att legitimera sig, rätten att utföra anonyma ekonomiska transaktioner, och rätten att inte få varje rörelse och åsiktsyttring övervakad och kartlagd.

Den andra viktiga punkten är att de inskränkningar i folks frihet på nätet som diskuteras politiskt faktiskt inte drabbar i första hand yttrandefriheten, utan informationsfriheten. Och att det finns en stor och grundläggande skillnad mellan yttrandefrihet och informationsfrihet.

Yttrandefriheten, rätten att säga vad du vill, kommer alltid att vara mer eller mindre inskränkt, åtminstone på så sätt att du tvingas ta ansvar för vad du tycker och säger. Om ett yttrande faktiskt kränker andra människors frihet, så kan du inte vara fri att fälla det yttrandet hur du vill. Gör vad du vill så länge du inte skadar andra.

Men censur och filtrering av kommunikation drabbar inte i första hand den som yttrar sig, utan alla andra som inte längre får ta del av yttrandet. Drabbar informationsfriheten.

Informationsfriheten, rätten att ta del av information som någon vill presentera för dig, den måste vara absolut i ett fritt samhälle. I ett fritt samhälle är det nämligen folket som bestämmer, och det kan bara folk göra på något meningsfullt sätt om de är fria att i stort sett inhämta vilken information de vill.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar