tisdag 16 februari 2010

Förnekelsen på Helsingborgs Dagblad

Helsingborgs dagblad går in i förnekelsefas två: när underlaget för klimatalarmismen vacklar så hävdar man försiktighetsprincipen:


Att det kan finnas en osäkerhet kring hur allvarliga följderna blir av den globala uppvärmningen, betyder det att vi ska vänta med att göra något?
...
Om sedan följderna för klimatet inte blir fullt så allvarliga som man befarat. Ja, då är det väl en god nyhet.


Problemet med den hållningen är tvåfaldig: För det första inser ledarskribenten Ingrid Runsten inte omfattningen av IPCC-haveriet. Det är inte någon liten osäkerhet som insmugit sig. Det är själva fundamenten för AGW-hypotesen som fallerat. Ja, det har skett en viss temperaturökning sedan 1850. Men mitten på 1800-talet var osedvanligt kallt, uppvärmningen är inte onormal. Uppvärmningen startade innan fossilbränsleförbränningen. På medeltiden och ännu tidigare har det varit varmare än nu. Ökade halter av koldioxid i atmosfären har historiskt varit en följd av ökade temperaturer, inte en orsak. Glaciäravsmältningen är inte katastrofal, vare sig vid polerna eller på bergstopparna. Havsnivåerna hotar inte öriken. Klimatet har varierat kraftigt under hela jordklotets historia. Isbjörnarna mår bra.

Men för det andra, och detta är det riktigt allvarliga: konsekvenserna av "att göra något" är inte enbart positiva. För det första så flyttar alarmismen bort vårt fokus från riktiga miljöproblem.

Och för det andra så får många av de föreslagna åtgärderna, t ex en förtida avveckling av fossilförbränning, till följd en avmattade teknisk och ekonomisk utveckling. Och det är inte till nytta för någon! Allra minst naturen. Mindre utvecklad teknik är nämligen mer smutsig. Våra framsteg har varit till glädje för miljön. De rikaste länderna är de renaste. Tillväxt läker jordklotet.

Maggie på The Climate Scam skriver något viktigt:


Många hävdar att vi måste agera, om inte för vår egen skull så för att rädda de fattiga länderna undan klimatförändringens hemska konsekvenser. Men ser man på de tre främsta dödsorsakerna för människor i Afrika så är dessa AIDS, malaria och luftrörssjukdomar som orsakas av att fattiga människor tvingas elda med ved och kodynga. Att hävda att klimatförändring är Afrikas största problem är naivt. Utrota i stället malaria. Stoppa spridningen av HIV. Ge de fattiga tillgång till elektricitet så att de kan värma sina bostäder och tillaga sin mat utan att för den skull riskera livet.

Det är det som är innebörden av medmänsklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar