lördag 6 februari 2010

Lästips: Karl Malmqvist om reell ekonomi

Även Karl Malmqvist skriver idag om skillnaden mellan äkta mervärden och falska, nu med fokus på lönenivåer. Om priset på en oerfaren arbetare och en erfaren är nästan densamma, så kommer den oerfarna att stå utan jobb. Så enkelt är det att förklara ungdomsarbetslösheten.

Det reella värdet som arbetaren producerar måste vara högre för köparen än ersättningen han får. På samma sätt som det reella värdet på ersättningen måste vara högre för arbetaren än vad arbetstimmarna är värda för honom själv.

Det gäller all försäljning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar