måndag 4 oktober 2010

Vår växande välfärd

Nu när valet är över kan media återigen börja rapportera verkligheten sådan den ser ut. Till exempel kan fackföreningen Svenska Kommunaltjänstemannaförbundets tidning SKTF-tidningen nu meddela att det visst inte var några "25 000 årsarbeten i välfärdssektorn som slaktats för att bekosta skattesänkningarna för de rika". Tvärtom har det skett en kraftig ökning:


2003 arbetade 114 000 personer i privata skolor eller vård- och omsorgsföretag. Fem år senare hade antalet växt till 160 000, visar siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB).

...

Trots ökningen av privatanställda har inte antalet offentligt anställda minskat utan ökat med 7 000 personer under samma tidsperiod.


Hur är det möjligt? Förutom det självklara att om man står utanför eurosamarbetet så kan man driva en egen, försiktigare, linje, så pekar bloggaren Den hälsosamme ekonomisten på två faktorer som möjliggjort förbättringarna i välfärden: omställningen av sjukförsäkringen och jobbavdraget.

Dvs två åtgärder som kritiserats hårt, av precis samma personer som - helt felaktigt - gapat om 25 000 försvunna jobb i välfärden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar