onsdag 6 oktober 2010

Könsmaktordningen som bristfälligt analysverktyg

Läser Nour El-Refais artikel på Newmill där hon reagerar mot att folk i efterspelet av filmen "Tusen gånger starkare" kommit att kritisera "könsmaktordningen". Filmen "Tusen gånger starkare" handlar om en tjej som i en skolklass bryter maktspelet mellan högstatustjejer och -killar respektive lågstatus-diton. Genom att sprida glädje och få tjejerna att sluta förtrycka varandra blir hon en positiv kraft. Dans och "mjuka värden" börjar plötsligt få utrymme i skolan, vilket naturligtvis retar upp killarna. Och:


"Plötsligt enas killarna också för en gång skull. De coola och de töntiga går ihop för att få tyst på tjejerna."


Och det är precis här som könsmaktordningens otillräcklighet lyser igenom som analysverktyg. Vilket tyvärr Nour El-Refai uppenbarligen inte förstår. "Håll käften, ni som förnekar könsmaktsordningen", skriver hon.

Men det är ju inte förnekelse som är den vanligaste kritiska reaktionen på könsmaktordningen. Utan att den är så otillräcklig i sin beskrivning att den osynliggör hela sjok av förtryck, och tilldelar gärningsmannastatus åt den som definitivt inte förtjänar det.

Den utmålas som ett "killarna mot tjejerna", men består i verkligheten av en liten klick - ofta men inte alltid bestående av killar - som dominerar hela sin omgivning. En omgivning som ju består av både tjejer och killar.

"Plötsligt enas killarna också för en gång skull. De coola och de töntiga går ihop för att få tyst på tjejerna." I filmens fantasivärld sker detta. Där "går coola och töntiga killar ihop", som om de agerade utifrån samma könsbestämda maktbas.

Men det gör de ju inte. Agerar utifrån en könsbestämd maktbas. Coola och töntiga killar tillsammans alltså.

Feministisk analys är ju i vanliga fall så duktig på att ifrågasätta begrepp som enhet och frivillighet i de fall där folk agerar utifrån olika positioner i en struktur som drivs av underliggande hot. Är sex i ett hotfullt förhållande frivilligt? Är beslutet att stanna kvar i ett våldsamt förhållande uttryck för ens egentliga vilja, eller framdrivet av rädsla? Är gemensamma beslut i ett förhållande där den ena parten slår och hotar och kontrollerar verkligen att betrakta som gemensamma?

Nej, naturligtvis inte. Det har feministisk analys blottlagt med all tydlighet.

Så hur kan man mena att killarna, där några dominerar de övriga med hot och våld, agerar "gemensamt" och "går samman"?

Den som har erfarenhet av precis detta skeende i verkligheten vet att det handlar om att makteliten (dominerande killar) mobiliserar en del av sina offer (underkuvade killar) som sina verktyg för att behålla sin egen position. Genom sedvanliga maktmedel: stryk och hot om stryk, förlöjligande och hot om förlöjligande.

Men med det lilla ordet "enas" osynliggörs offer för maktstrukturer, bara för att de råkar vara killar. Och genom begreppet "könsmakt" kollektiviserar man maktinnehavet som om det tillhörde alla medlemmar i en hel grupp.

Uppfattningen om att makten på det sättet tillhör ett kön gör att killars förtryck av killar beskrivs med en helt annan terminologi än killars förtryck av tjejer, trots att det handlar om exakt samma begränsning, exakt samma krav på underkastelse, exakt samma hot.

Det blir alltså svårt att i analysen göra skillnad mellan killar som förtrycker och killar som förtrycks. Säger man "killar är också offer" drar analysen åt att försöka visa hur även killarna som förtrycker är offer för förväntningar. För att analysen ser kön som en homogen kategori.

Men vad som analysen egentligen behöver visa är att de killar som förtrycks är offer på samma sätt som de tjejer som förtrycks. Är offer för de killar som förtrycker. Killarna som förtrycker är inte offer alls, utan gärningsmän som är till etthundra procent ansvariga för hur de väljer att bete sig emot andra.

Könsmaktordningen blir ett könsfilter som fördunklar blicken.

Allt detta får en obehaglig konsekvens när problemen ska angripas och ansvar utkrävas. Makt kräver ansvar, och då händer det att du som underkuvad kille i systemet tvingas ta ansvar för gärningar som definitivt inte är dina. Du får det kravet riktat mot dig att du utifrån din förmodade maktposition ska börja protestera mot den rådande ordningen, för att inte anses vara medskyldig. Den smärta och utfrysning som blir följden, genom förtryckarnas aktiva val att bestraffa ett beteende de inte gillar, förväntas du med andra ord acceptera.

Vilket inte är underligt. En könsmaktanalys som tillskriver dig makt förväntar sig naturligtvis ansvar av dig. Om du är kille. Men inte om du är tjej.

Det är så man ska förstå anklagelsen om ett inbyggt "manshat" i könsmaktanalysen. På samma sätt som vissa samhälleliga maktordningars nedvärderande av "det kvinnliga" har kallats för "kvinnohat" i feministisk analys.

Själv tycker jag att "hat" (precis som "fobi") är alldeles för starka begrepp i den här typen av resonemang. Men precis som frånkännande av makt drabbar kvinnor kollektivt, så drabbar även tillskrivande av makt män kollektivt. Oavsett hur man försöker friskriva eller nyansera sig genom ord om hur både män och kvinnor är offer för könsmaktordningen, vilket Nour El-Refai gör i slutet av artikeln, så hjälper inte det när även maktlösa personer tillskrivs makt, och därmed tilldelas ett gärningsmannaskap de inte kan frånsäga sig med mindre än att de lyckas uppbåda en kraft de faktiskt kanske inte besitter.

Ett dubbelt offer, först för maktordningen, och sedan för den analys som skulle motverka maktordningen.

Man skulle dessutom kunna skriva ett minst lika långt inlägg om hur könsmaktanalysen osynliggör tjejer som slår, som hotar, som förlöjligar. Osynliggörs på precis samma sätt som killarna: genom att medlemmarna av ett visst kön tillskrivs en viss position i maktordningen, istället för att analysen betraktar varje individs utsatthet för andra individers gärningar.

Saga, hjältinnan i "Tusen gånger starkare", frigör klassens alla tjejer genom att underkuva de coola tjejerna. "Ni får komma hit och sätta er", säger hon - ascoolt - till tuffa tjejklubben, och dessa böjer sig och börjar umgås med töntarna. Som tur är - i filmens värld - är Saga en upplyst despot. Kraft genom ett upprättat systerskap, solidaritet och inte kamp tjejer emellan.

Killarnas förtryck av tjejerna synliggörs och problematiseras däremot, och filmen är en tragedi. Saga misslyckas ju faktiskt att få till en varaktig förändring gentemot denna massiva patriarkala vägg som filmen skildrar. Men tjejers förtryck av tjejer löser man - fortfarande i filmens värld - enkelt om man är en god och glad och emancipatorisk tjej med ett osannolikt mått av inre resning och integritet.

Hur ofta ser verkligheten ut så? Hur många gånger ger den dominerande tjejen upp sin makt över de övriga så lättvindigt? Hur ofta är inte tjejer offer för tjejer som valt att vara förtryckare?

Därför förtjänar könsmaktsanalysen, och med den "Tusen gånger starkare", kritik. Den är ett trubbigt analysverktyg som leder till att helt fel slutsatser dras.

11 kommentarer:

 1. Vad jag minns från min skoltid kan man dela in rangordningen i skolan enligt följande:
  1. De coola killarna
  2. De coola tjejerna
  3. De ocoola tjejerna
  4. De ocoola killarna.

  Jag tillhörde grupp 4 själv. Som ocool kille är man ständigt lägst i hackordningen. Men genusvetarna klarar väl inte att se längre än till grupp 3.

  SvaraRadera
 2. Fler än du, håkan, bl a forskare på maktspel inom grupper, har funnit att detta är ett genomgående mönster: värst är de underordnade individerna inom annars gynnade grupper.

  Vilket inskärper vikten av att ha tillgång till analytiska redskap som förmår hantera individuella erfarenheter, när man ska utforma politik som befriar, som emancipierar.

  Och det är en svaghet med genusvetenskapen, precis som med flera andra teoribildningar som har sina rötter inom främst sociologin, att de är obarmhärtigt SVAGA på att urskilja och analysera individuella erfarenheter inom klasser, grupper, etniciteter etc. Och svaga på att se andra maktordningar än just könsmakt. Som man frågar får man svar.

  Och visst har även min analys av maktspelen färgats av att befinna mig i grupp 4. Insidan av containern för överbliven skolmat, liksom andra mer undanskymda delar av skolans värld, är alltför välbekanta för mig. En del av den kombinerade vålds- och förlöjligandeapparaten som används av den ytterst lilla klick killar som värnar sin egen position.

  Den lilla klick killar vars högst personliga tolkning av manlighetsbegreppet tillåts definiera detsamma, till och med inom genusvetenskapen.

  SvaraRadera
 3. Det är lite synd att så här genomtänkta och träffsäkra analyser bara släpps fram på undanskymda bloggar, medan de större medierna släpper fram osakliga gaphalsar som Nour El-Refai, Kitty Jutbring, Gudrun Skyman och lögnaren Katarina Wennstam.

  SvaraRadera
 4. olle: du får väl se till att bloggen inte är så undaskymd då.

  SvaraRadera
 5. Jag funderar också mycket på hur man skulle kunna driva samtalet vidare, med dem som hävdar en syn a la Nour El-Refai. Frågan om vilka utsagor om könsmaktordningen som skulle kunna stå kvar, i ljuset av alla utsatta män och förövande kvinnor, lämnas hela tiden obesvarad.

  Istället besvaras helt andra frågor och påståenden. Som t ex påståendet att någon könsmaktordning inte finns (det gör det). Det inskärps att "omanligt" (t ex "bögigt" och "tjejigt") används nedsättande (jotack, det vet vi om, men det gör ju inte våldsutsatta män mer mäktiga på kvinnors bekostnad eller mer ansvariga för sakernas tillstånd).

  Eller så duckar man för de besvärliga frågorna och pekar helt enkelt på löjligheten i de uppenbara clownargumenten ("feministerna är galna manshatare bla bla").

  Jag har ingen aning om hur man går vidare med det här. Ingen aning.

  SvaraRadera
 6. Vad händer sen?

  1. De coola killarna får lågstatusyrken eller blir arbetslösa
  2. De coola tjejerna blir modebloggare
  3. De ocoola tjejerna blir genusvetare
  4. De ocoola killarna blir ingenjörer eller direktörer

  SvaraRadera
 7. Ola, jag håller i stort sett med, men jag tycker det är lite trubbigt att dela in i coola och ocoola grupper. Det rör sig ju snarast om någon sorts normalfördelningskurva, med de flesta i mitten och ungefär lika många jättecoola som mobboffer.

  Olle, det där är önsketänkande. De med högst status i skolan är också de som presterar bäst senare i arbetslivet och når högst positioner.

  SvaraRadera
 8. "De med högst status i skolan är också de som presterar bäst senare i arbetslivet och når högst positioner."

  Nej, atminstone inte i min bekantskapskrets.
  - de "coola" killarna jobbar pa lager eller i butik (en/tva har knarkat ihjal sig pa vagen och ett par jobbar formodligen inte alls)
  - de "coola" tjejerna blev mamma vid 19 och har i ovrigt ungefar samma typ av jobb som de "coola" killarna
  - de "ocoola" killarna och tjejerna ar universitetsutbildade, har flyttat utomlands eller till Stockholm och tjanar >2x de "coolas" lon.

  //Emil

  SvaraRadera
 9. Kan du inte prova och se om du kan få det här inlägget länkat på Newsmill? Jag håller fullständigt med Olle här ovan:
  "Det är lite synd att så här genomtänkta och träffsäkra analyser bara släpps fram på undanskymda bloggar, medan de större medierna släpper fram osakliga gaphalsar som Nour El-Refai, Kitty Jutbring, Gudrun Skyman och lögnaren Katarina Wennstam."

  SvaraRadera
 10. Emil, kul för dig. Det finns dock ingen statistik som backar upp dig.

  Ju högre social status i skolan, ju mer framgång senare i livet. Fler vänner korrelerar också med högre IQ, inte tvärtom.

  Stereotypen att nördar skulle vara smartare än idrottskillar stämmer helt enkelt inte.

  Du verkar förväxla utagerande beteende med att vara cool. Det är inte eleverna i den sociala toppen av klassen som beter sig på det viset. Det är de utagerande typerna som ofta har problem hemma och som egentligen fungerar ganska dåligt.

  SvaraRadera
 11. Fast det där är en pseudodebatt. För det första ser det olika ut för olika platser, tider, och personer.

  Men för det andra, och det är det viktiga: på vilket sätt är fortsättningen relevant? Finns det något kompensatoriskt i om livet hämnas på översittaren?

  Det viktiga är: hur utformar man en politik som gör att ett orättfärdigt tvång inte drabbar människor. T ex i skolan.

  Tänk på det istället.

  SvaraRadera