måndag 4 oktober 2010

Man måste vara trevlig också

Tvärdrag, ung socialdemokratisk debatt, förfasar sig över arbetslinjen:


För att få ett jobb idag ska du drillas av jobbcoacher för att få rätt attityd, kunna skriva ett CV, ha social kompetens och ha rätt stil, personlighet. Det handlar också om att acceptera de villkor som ges, inte klaga, kunna spelreglerna, inte falla ur. För utan gymnasiebetyg är du körd. Har du dessutom taskig attityd är det än värre.


Shit. Man måste vilja söka jobb! Kunna beskriva vad man kan och vad man gjort! Kunna bete sig respektfullt mot kunder och kolleger. Ha bevis på att man besitter vissa elementära kunskaper och färdighet att skaffa sig mer vid behov!

Och dessutom vara trevlig.

Med borgarna vid makten har Sverige blivit kallt.

1 kommentar: