måndag 19 juli 2010

Tack Morian

Att påstå att den regering som ju sänkt skatten för pensionärer i flera omgångar, i själva verket har infört en straffskatt för pensionärer, det är ju att ligga lögnen snubblande nära.

Även Anders W Jonsson dekonstruerar en del av bluffpropagandan.

Sen är faktiskt en väldigt stor del av pensionen inte alls någon uppskjuten lön, som Sahlin och Carlsson påstår, utan just ett bidrag. Varken folkpension eller ATP är fonderade medel som pensionärsgenerationen själv arbetat ihop, utan betalas av de som jobbar nu.

I synnerhet ATP-systemet var redan från början kraftigt underfinansierat och beroende av att efterföljande generationer mäktade med stora inbetalningar till tidigare generationers pensioner. Visst togs det pengar från ATP-fonderna under 90-talskrisen, men systemet var ändå underfinansierat. Det var aldrig tänkt att vara ett fonderat system, för uppskjuten lön.

Uppskjuten lön är de avsättningar för pension som du eller din arbetsgivare gjort under ditt eget yrkesliv, dvs en betydligt mindre del av pensionen för normallöntagaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar