måndag 19 juli 2010

Socialdemokrati with a twist

Hamas är ju den någorlunda folkvalda maktfaktorn i Gaza. Med stort socialt patos för folket som bor där. Jan Hjärpe kallar deras politik för ett slags islamisk socialdemokrati. Fast, till skillnad från svenska sossar, med judeutrotning på agendan.

Fåsenu, om jag inte missminner mig så fanns det en gång i världen ett europeiskt parti som också kom till makten på hyfsat demokratisk väg, och som bedrev en någorlunda god imitation av socialdemokratisk socialpolitik. Plus judeutrotning.

(Liknelsen stoppar inte där. Precis som England och Frankrike plågade det tyska folket under mellankrigstiden och på så sätt banade väg för nazisternas maktövertagande, så har Israel, genom ockupationen av Gazaremsan och andra oproportionerliga åtgärder, banat vägen för Hamas. Men skillnaden mot nu är att Englands och Frankrikes grymhet mot tyskarna knappast sågs som skäl för vänstern - Stalin undantagen - att stödja nazisterna.

Vänsterns stöd för islamisk fascistisk diktatur är obegriplig. Vad är det för blint USA- och Israelhat som gör att de glatt stödjer organisationer som på i stort sett varje punkt går emot deras egna ideal?)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar