lördag 10 oktober 2009

BBC: Vad hände med uppvärmningen?

Äntligen. Med elva år utan någon uppvärming, trots att datormodellerna förutsett den, börjar äntligen även tidigare AGW-förespråkare ställa sig frågan vad det här handlar om.

Det finns verkliga miljöproblem. Flyget är t ex fortfarande en miljöbov, men inte på grund av koldioxid utan på grund av sin energiineffektivitet. Övergödning, på grund av läckande jordbruk. Gamla tungmetaller och gifter från nedlagda fabriker.

Men koldioxid är inte farligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar