torsdag 8 oktober 2009

Ola unveiled

I slöjdebatten har jag babblat på en massa kommentarsfält runt om i etern. Med den vanliga hållningen: emot tvång, för människors rätt att välja.

En hel del tycker att min tankeförmåga är rejält beslöjad. Själv tycker jag förstås att jag ser klart. Så här skriver jag, döm själva:
Dialog om att dölja hela sitt ansikte

"Med förslaget utmanar du principen att människan är fri att göra som hon vill så länge som hon inte kränker andra människors frihet.

En nikab som bärs frivilligt kränker inte andra människors frihet."


"Vi är rätt många som gärna tar en debatt och dialog i frågan. Men inte en debatt som syftar till att komma fram till en lämplig avvägning mellan slöjbärarnas och omgivningens intressen. En sådan debatt har ju redan accepterat som ett faktum att omgivningen har något att säga till om när det gäller andra människors kläder."
Kommentarsrekord på Expressen igår

"Det känns lite som "svåra avvägningar" är ett utmärkt retoriskt grepp för att låtsas att en lagstiftare som du måste ingripa och reglera lite här.

Men det måste du inte alls."

Tydliga gränser för burka och nikab

"Islamister och anti-muslimer är obehagligt lika varandra, och ingen av dem har i ett liberalt parti att göra."

"Det känns svårt att företrädare för ett liberalt parti som (C) presterar motioner där man obekymrat blandar samman tvång ("åläggs") och frivillighet ("själva accepterar").

Den sammanblandningen avslöjar en nedlåtande syn på människors förmåga att träffa egna livsval, och är själva grundbulten i all paternalism."

Ofrihetens försvarare

"Att reglera folks kläder ÄR totalitärt. Det gäller påbud lika väl som förbud. Det ena är inte annorlunda än det andra."

"vad är det som säger att man vill kommunicera när man är på en allmän plats? Har man en plikt att möta sina medmänniskor med blicken?"

"Det är en viktig liberal insikt, och en lärdom från historien, att majoriteten kan ha fruktansvärt fel."

"Motivera hur avsaknaden av lagstadgad klädkod kränker andra människors frihet."

"Som lagstiftare behöver du inte bry dig om vad folk har på sig i privata sammanhang: vad som gäller i hem, arbetsplatser och skolor är rimligen frågor för hemmen, arbetsplatserna och skolorna."

"Om man inte värnar den enskildes rätt till sin egen kropp (vilket inkluderar både rätt att välja kläder och rätt att förfoga över frukten av sitt eget arbete), så har man inget skydd mot dessa totalitära tendenser."

"Lagar har vi för att skydda folks frihet, inte för att inskränka den."
Inse det extrema med burka och niqab

"Jag tycker att islam är en av jordens dummaste religioner. Men det är fortfarande en mänsklig rättighet att bära nikab, eller clownnäsa, eller badbyxor, på allmän plats."

"Endast människor har värderingar, tygstycken har det inte."

"Det finns inte det minsta förtryckande i föreställningar om sexuell renhet, så länge man tillämpar dem på sig själv. Problemet med hederskulturer handlar helt och hållet om att de tillämpar sådana föreställningar på andra."

"Eftersom det handlar om värderingar så kan de inte förbjudas bort. Värderingar är tankar. Att angripa tankarnas yttringar angriper inte själva tankarna. Att sudda bort hakkorsen gör inte att nazismen som ideologi försvinner."

"Det är inte slöjorna som orsakar islam. Det är islam som orsakar slöjorna."
Äntligen en motion om öppenhet på riktigt

"Om du hämtar argumenten för din regleringsiver från Koranen eller från din egen sekulära världsbild spelar ingen roll om resultatet blir detsamma."

"Att någon påbjuder ett klädesplagg är precis lika illa som att någon förbjuder det."

4 kommentarer:

 1. Jag tycker att du har de klokaste och klaraste argumenten av alla som debatterar den här frågan.

  SvaraRadera
 2. Häller med i det du skriver och tycker dessutom det är bra att samla lite spridda kommentarer och lägga här. Det är svårt att följa alla debatter, om man har et vanligt jobb...

  SvaraRadera
 3. Tack! Just i den här frågan tycker jag också att jag har de klokaste argumenten.

  Islamismens ohygglighet ligger inte i tyget utan i förtrycket. Och förtryck botas inte med mer förtryck.

  SvaraRadera
 4. Instämmer med föregående talare. Väl rutet!

  Man kan inte kalla sig liberal när det passar en själv, och sen vara ivrig förespråkare för subjektiva regleringar gentemot något man själv är avogt inställd till.

  Antingen är man en försvarare av individuella fri- och rättigheter, över helt spektrat. Eller så är man det inte.

  SvaraRadera