lördag 31 oktober 2009

Att ta vår rätt ifrån oss

Den hälsosamme ekonomisten skriver:


När Socialdemokraterna vill begränsa rätten för vårdgivare att etablera sig säger de samtidigt att politiker ska överpröva medborgarnas rätt att själva välja vårdgivare. Om jag som patient efterfrågar vård i Torshälla och politikerna tycker att det inte behövs någon vårdgivare i Torshälla ska det politiska beslutet alltså vara avgörande.

Själva poängen med Lagen om valfrihetssystem (LOV) är annars att medborgarna har sista ordet i frågan om var och när sjukvård ska bedrivas.


En klok påminnelse. Detsamma kan sägas om vartenda ett av de val som berövas oss, eller riskerar att göra det. Rätten att välja vårdförsäkring. Rätten att välja inkomstförsäkringar. Rätten att välja barnomsorg. Rätten att välja skola. Rätten att välja hemtjänstutförare. Rätten att...

Det är VI och inte politikerna som betalar kalaset. Ingen av dessa samhällsnyttigheter är några gåvor, utan allt har vi jobbat ihop själva. Ska vi då inte få lov att välja?

Vi fördelar pengarna och riskerna mellan oss, så att alla har råd med skola, vård och omsorg. Men det betyder inte att vi skrivit över makten åt några andra att bestämma vilka som ska utföra vården, skolan och omsorgen åt oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar