torsdag 11 mars 2010

Tillgång till fritt internet stryps, även i demokratier!

Organisationen Reportrar utan gränser har släppt sin årliga sammanställning av människors tillgång till ett fritt Internet. I takt med att även länder som styrs av tyranner och liknande ansluts, så minskar den relativa friheten på internet.

Men detta beror som sagt på att internet växer och inkluderar även ickefria länder. I år slås därför ett historiskt rekord: i världen sitter nu åtminstone 120 bloggare och andra nätmedborgare i finkan, enbart för att de på nätet har sagt vad de tycker.

Men det som oroar med årets rapport är att även demokratier numera återfinns på organisationens lista över repressiva stater under uppsegling. Till exempel Australien, som håller på att bygga upp ett gigantiskt innehållsfilter för hela kontinenten, och Sydkorea (som ju faktiskt redan har drakoniska lagar på andra områden) med sina försök att få bort möjligheten att vara anonym.

Rapporten varnar även för möjligheten för ACTA-avtalet (som egentligen ska handla om att bekämpa kopierade produkter och varumärken) att användas som en förevändning i Europa och USA för att rycka makten ur medborgarnas händer och strypa tillgången till ett fritt internet.

En sammanfattande artikel finns här, och här är själva rapporten som PDF. Större delen av rapporten består av en artikel för varje land, i bokstavsordning, där villkoren för internetanvändarna beskrivs,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar