onsdag 3 mars 2010

RUT-hyckleriet

Nej, riktade avdrag av typen RUT och ROT är inte bra. Det är bättre med en generell skattesänkning. Det är nämligen inte rimligt att du, för att få lov att behålla hundra kronor, först måste betala 150 kronor till stat, kommun och landsting. Det är inte rimligt att du alltså inte får lov att tjäna mer än hundra kronor när du levererat ett värde om 250 kronor. Du blir, minst sagt, skinnad.

Men det är i ännu lägre grad rimligt att å ena sidan protestera mot köp av tjänster ("det där ska vuxna människor klara av själva!") samtidigt som man, arbetarrörelsens förtrupp och ledning, köper exakt samma tjänster själv.

Och det är i ytterligare lägre grad rimligt att vilja ha skattereduktion för branscher där av hävd främst män gynnas, men inte för branscher där främst kvinnor gynnas (som Maud Olofsson och Annie Johansson påminner oss om).

Varför, kära arbetarrörelse, inte istället erkänna att köp och sälj av tjänster är en väldigt bra idé som ingen förlorar på? Varför inte satsa på att försöka lyfta de groteskt höga skattebördorna från arbetarklassens axlar? Göra det lättare att köpa och sälja tjänster, och därmed göra det lättare att leva på sitt eget arbete?

Uppdatering: Läs även Ingerö om hyckleriet. Och Annie för mer statistik. Och Fredrik om just arbetarrörelsens oförmåga att skapa schyssta villkor för tjänsteföretagande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar