torsdag 17 september 2009

När skulle du själv anställa

Var och en som tycker att det är för få arbetstillfällen ute, ska själv ställa sig frågan: "Under vilka omständigheter skulle jag anställa någon?"

Vad är jag rädd för? Vad hindrar mig?

För mig är svaren de vanliga: kostnaderna utöver lönen (att lika mycket måste betalas in i skatt som man betalar ut i lön), det administrativa krånglet, de snåriga reglerna, ansvarsfördelningen som placerar nästan hela risken på arbetsgivaren och utan möjlighet för arbetsgivare och anställd att avtala som de behagar, utan att riskera repressalier.

Men du som tycker att vi har för få arbetstillfällen: vad hindrar dig från att skapa fler?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar