måndag 28 juni 2010

G20: som man bäddar...

För ett drygt år sedan enades G20-ledarna om att "stimulera" ekonomin med hjälp av grova underskott i sina budgetar (=vanligt folk får betala).

Nu har de precis sagt till varandra: "Oj. Vi har visst en kris. Våra budgetar lider av kraftiga underskott. Hur ska vi lösa det här?"

Budgetunderskott är lika mycket lösning på ekonomiska problem som SMS-lån. När den samlade efterfrågan sjunker, så tror man att det är viktigt att upprätthålla den samlade efterfrågan.

Men att efterfrågan sjunker är ett budskap från konsumenterna till producenterna: det är inte längre lönsamt för oss att köpa det som ni erbjuder. Erbjud oss något annat.

Lösningen på efterfrågenedgången är att producenterna anpassar sitt utbud. Inte att konsumenterna får lånade eller tvångsindrivna pengar till att låtsas efterfråga det de egentligen inte efterfrågar!

UPPDATERING: Lösningen verkar hursomhelst inte bestå i att Europeiska Centralbanken lånar ut pengar till länder som inte förmår betala tillbaks!

UPPDATERING 2: Reasons kommentar:


Last weekend in Toronto, G20 summiteers agreed to cut deficits in half by 2013 and "reduce government debt-to-GDP ratios by 2016." And it only cost them a billion dollars and a few breaches of civil liberties to achieve this result.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar