fredag 21 maj 2010

Pedagogiskt om blankningsförbudet

I Tyskland fick man fnatt och förbjöd naken blankning. Detta eftersom så många människor insåg att Tyska statens skuldväxlar kommer att sjunka i värde och därför spekulerar i prisfall.

Juridikbloggen förklarar både vad det är, och varför naken blankning inte är ett problem. Grundproblemet är att Tyska staten har förlånat sig. Ska man förbjuda något så är det snarare att förbjuda staten att dra på sig en ohejdat massa skulder.

Detta eftersom en stats skuldbörda tar bort handlingsutrymmet från framtida regeringar. Dagens tyska regering begränsar alltså tyskarnas framtida möjligheter att demokratiskt besluta om politiken. Precis som gårdagens grekiska regering begränsat handlingsutrymmet för dagens grekiska folk.

Som Juridikbloggen skriver: "Helt enkelt för att ekonomiska problem inte går att lagstifta bort."

Sunda och normala reaktioner på finansmarknaderna ska inte förbjudas. Genom den ständiga spekulationen på finansmarknaderna får vi hela tiden en kontinuerlig återkoppling på vad vår ekonomi i verkligheten är värd. Blankningen är en tydlig signal om att man har problem som man bör ta tag i direkt. Att förbjuda blankningen är att tysta den röst som talar om för kejsaren att han är naken. Det är ett problem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar