fredag 21 maj 2010

Mindre raljerande ton från AGW-skeptikerna, tack!

Ett bra inlägg som smäller de mest raljanta AGW-skeptikerna på fingrarna.


För låt oss vara ärliga, det finns fortfarande stora problem. Vi har sju miljarder människomunnar att mätta. Många av dessa människor lever i extrem fattigdom. De saknar det mest basala som tillgång till rent vatten och elektricitet, möjlighet till utbildning och utveckling, jämlikhet och jämställdhet, sjuk- och hälsovård och mycket, mycket annat. Att ta död på klimatspöket är bara första steget. Men ett viktigt sådant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar