onsdag 12 augusti 2009

Här är alternativen, AFA!

Nättidskriften Yelah säger: "det största problemet med grupper som Afa är att de är alldeles för få." och "Kom med alternativen då
Afa-kritiker!"

Det gör vi ju.

För det första genom att vi noterar att fascismen ingalunda minskar bara för att man slår på fascister.

Till att börja med så bekämpar man inte en ideologi genom att bonka på dess bekännare. Bonkar du på rasist A så kanske du slår ihjäl honom eller henne, men om A överlever så snarare stärker du A:s(ets) rasism, och risken är inte liten att du dessutom gör A till martyr och därigenom B och C till rasister.

Även om du sköt A, B och C skulle du inte bekämpa rasismen. D, E och F kan komma istället. Rasismen är en ideologi, en mem. Den använder människans hjärna som ett slags värddjur, men är inte beroende av en specifik människa.

Detta lärde sig redan de romerska kejsarna Nero och Diokletanus. De försökte bekämpa kristendomen genom att döda dess bekännare. Men bara ett par hundra år senare var kristendomen statsreligion i Rom.

Gör istället som Marx och lär av historien!

Sedan finns det ett helt annat skäl att fascismen ökar ju fler fascister du bonkar på. Att använda våld som politisk metod är att skriva under på devisen: den som slår hårdast har rätt. Och det är fascism i sin renaste form.

Så du gör dig till fascist genom att slå en fascist. Även om du råkar kalla dig antifascist. Coca Cola hävdar att de har naturliga råvaror. Vad folk kallar sina egna varumärken spelar inte så stor roll, det är det faktiska innehållet som är det viktiga.

Visst är du marginellt mer moralisk eftersom din fascism är antirasistisk, men fascist är du likafullt och jag är lika rädd för ditt skräckvälde som inför nassarnas. Du ger mig inga skäl att tro att du skulle vara mer god än de.

Alternativet som vi demokrater förespråkar är en konsekvent genomförd demokrati med lagstyre och fri debatt. Där ett gemensamt ägt och styrt våldsmonopol bestraffar alla som tar till våld utan att se till motiven bakom våldet. Där en fri åsiktsbildning inte förbjuder vissa åsikter eller yttringar.

Det är nämligen bara i en sådan miljö som vi kan lägga fram de sakliga skälen mot rasism. Och då inträffar det fina att den intelligenta majoriteten av fri vilja väljer antirasismen, eftersom den sakligt sett är befogad.

Den lilla minoriteten korkskallar som trots argumentationen blir rasister får man leva med, precis som man får leva med den lilla minoriteten korkskallar som ansluter sig till AFA eller tror på vad Yelah skriver.

Så länge de inte utövar våld så får de hållas i sina små sekter.

1 kommentar:

  1. Helt enig broder!
    Väl skrivet, men troligen är deras respektive mottagare av budskapet av minoriteten av medmänniskor utan "öron"! Viktigt dock att alltid framhärda demokratins och mänsklighetens grunder för samvaro och samförstånd även när motparten är 'oförståndig', gonatt

    SvaraRadera