lördag 15 augusti 2009

Det är något mystiskt när forskningsdata försvinner

I Storbritannien finns CRU, Climate Research Unit, på University of East Anglia.

CRU är en av de institutioner som hårdast har bekänt sig till AGW-hypotesen: att temperaturökningen på jorden eskalerar och är en följd av mänskligt utsläpp av koldioxid.

CRU mäter bland annat temperaturen, och CRU:s temperaturdata utgör indata till de datormodeller som IPCC använder för att modellera fram de dramatiska temperaturkurvorna för vårt framtida klimat.

Det betyder att eventuella fel i CRU:s mätningar får mycket stor genomslagskraft i modellerna.

Normalt innebär det inte något problem att en enda forskningsinstitution har stor tyngd i en viss fråga. Vi har ju processen med "peer review" som garanterar kvaliteten, nämligen att både rådatat och forskningsmetoden är öppna för alla att granska.

Problemet med temperaturdatat från CRU är att de vägrar lämna ut rådatat! Datat är bortplockat från filservrar, man hänvisar till diverse sekretessavtal, och datat (som verkar ligga i en enda persons händer) görs numera enbart tillgängligt i processad form.

Denna restriktiva policy verkar ha ökat sedan flera människor har påtalat brister i mätningarna och självmotsägelser i rapporterna. Ett annat bekymmer med CRU-datat är att temperaturmätningar via satellit inte uppvisar samma mönster som CRU-datat.

Kvaliteten verkar inte vara på topp helt enkelt.

Eller så är kvaliteten på topp. Det har bara blivit väldigt svårt att verifiera.

(Lyckligtvis finns det folk på CRU som läcker, folk som gärna ser en öppen och fri debatt, baserad på evidens.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar