onsdag 8 mars 2017

Attribution

Attribution är den tankeprocess då vi i hjärnan förbinder egenskaper med objekt vi ser. Våra ögon uppfattar ljus med vissa våglängder och vår hjärna gör associatonen "rött" och förbinder det med det objekt vi upplever har den röda färgen. "Objektet är rött!" tänker vi.

Även när våra sinnesintryck är tvetydiga, till exempel när vi kan uppfatta vissa våglängder som antingen blått eller vitt, eller svart eller guld, (som en berömd bild av en klänning visar), så vill hjärnan gärna bestämma sig för att det ska vara det ena eller det andra. Detsamma gäller flera synvillor där sinnesintrycken lika gärna kan visa en dansare som snurrar medsols eller som snurrar motsols. Hjärnan tittar inte på dansaren och uppfattar att den snurrar åt båda hållen samtidigt, utan vill bara se det ena hållet eller det andra, trots att tillgängliga data visar att bägge tolkningarna är möjliga.

Det här bedrar oss på så många sätt. Vi brukar säga att om något ska kunna anses vara sant så måste det hänga ihop rent logiskt (vara konsistent) och dessutom inte motsägas av de observationer vi gör (vara kongruent). Kruxet är att varje situation ofta kan beskrivas på flera kongruenta och konsistenta sätt samtidigt som de olika beskrivningarna säger emot varandra.

Vad beror det på? På att våra observationer är otillförlitliga och inte så fullständiga. Istället fyller vår hjärna på med vad vi tror är rimliga tillägg och resultatet blir att vi inte bara observerar en massa saker, utan att vi tolkar och förenklar det, gärna i termer av egenskaper.

Vi observerar hur en persons beteende inte är hjälpsamt i en viss situation. Men vi inte bara observerar, vi lägger dessutom till en massa antaganden om personens syften (onda?) och egenskaper (dum i huvudet?). Och dessa antaganden baseras dels på erfarenheter, men också på inbyggda tendenser (bias) vi människor har när vi tolkar.

I det politiska samtalet är det enormt viktigt att vi försöker se situationen för vad den är. Att vi förstår att det är flera olika mönster som pågår, och att omständigheterna sällan kan reduceras till enkla egenskaper runt avgränsade objekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar