onsdag 4 augusti 2010

Två procent bättre än noll procent

Man kan förstås kalla en åtgärd som bara hjälpt 2 procent av målgruppen för ett misslyckande. Men om man betänker att alternativet, att fortsätta som tidigare, hjälpte noll procent, så blir bilden lite annorlunda.

Det är tack vare förbättringarna i socialförsäkringssystemen och införandet av "stupstock" (dvs aktiva insatser istället för passiv sjukskrivning och sedan förtidspension) cirka 15 000 personer som gått från långtidssjukskrivning till ett reguljärt jobb. På ett halvår.

Tänk för ett ögonblick hur det är att inte få den hjälpen. Och tänk på att de som inte redan fått ett reguljärt jobb har kommit en bra bit på väg, tack vare insatserna!

Man kan kritisera regeringen för mycket, men man kan inte kritisera den för de förbättringar i hjälpen åt de långtidssjukskrivna som genomförts. Vi var en gång i tiden ett av världens på samma gång friskaste och mest sjukskrivna folk. Det är vi inte längre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar