måndag 19 juli 2010

Hemundervisningen allvarligt hotad

Det här med den i stort sett helt upphävda möjligheten till hemundervisning i Sverige, den har gått mig helt förbi.

Trots att alltså föräldrar undervisar sina barn hemma, och dessa barn i allmänhet klarar sig galant (i alla hänseenden inte sämre än barn i vanliga skolor), så har möjligheten till hemundervisning nu alltså plockats bort. Av en skolminister som påstår sig vara liberal. Jo, tjena.

Det här illustrerar så väl varför liberalismen och hävdandet av de individuella rättigheterna behövs. För skälet till att detta seglat under min radar är ju att det inte slagits upp av media, eftersom hemundervisning ju är ett marginellt fenomen. Den minsta minoritet du kan förtrycka är ju individen, och det krävs att majoriteten förstår att lyfta fram minoritetens behov när denne fredligt hävdar sin rätt att leva utan att skada någon annan.

För att undervisa sina barn, och att bli undervisad av sina föräldrar, det är en mänsklig rättighet man ska kunna ta i bruk, om man så önskar. En mänsklig rättighet som skulle omöjliggjort för staten Turkiet att förbjuda kurder att undervisa sina barn i kurdiska, om nu Turkiet vore ett land som brydde sig om mänskliga rättigheter.

Om staten alls ska göra frågan om individernas utbildning till sin, t ex för att tillse att omgivningen uppfyller sin skyldighet att ge barnen grundläggande utbildning, så skulle staten nöja sig med att hävda den skyldigheten. På sin höjd föreskriva vilka mål som gällde, och kräva att barnen uppnår kursmålen med avseende på kunskaper och färdigheter.

Men absolut inte föreskriva var eller hur den utbildningen sker! Vad har staten med det att göra? Om bara barnen uppnår målen så är väl det bevis nog på att föräldrarna inte missköter barnen och berövar dem deras rättmätiga utbildning? Artikel 29 slår fast:


Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkning i den enskildes och organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning att de i punkt 1 i denna artikel uppställda principerna iakttas och att kraven uppfylls på att undervisningen vid dessa anstalter skall stå i överensstämmelse med vad som från statens sida angivits som minimistandard.


Eftersom statens angivna minimistandard i Folkpartiets lagtext formulerats så att hemundervisning omöjliggjorts, så innebär lagtexten en inskränkning i den enskildes rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter.

Washington Post citerar Jan Björklunds pressekreterare Anna Neumann:


Since all teaching in Swedish schools is both comprehensive and objective, there is no need for home schooling with reference to religious or philosophical reasons, and this is why this is not an option in the new Education Act.


Den har jag hört förut. Om hur endast de av statsmakten sanktionerade förträffliga utbildningsanstalterna är nödvändiga, och varför andra utbildningsanstalter då är onödiga, och därför inte valbara. Men jag har väldigt sällan hört det från företrädare för demokratier.

2 kommentarer:

  1. Jodå, nog har media slagit upp det. Världen Idag, närmare bestämt. Men det är kanske inte så många som läser den...

    SvaraRadera
  2. Stämmer, och jag brukar ha mer koll på den kristna pressen vanligtvis. Då hade jag nog uppmärksammat det tidigare.

    SvaraRadera