tisdag 10 november 2009

VARNING: Politik dödar

Dagens lilla citat:


Personligen tycker jag att behovet av skydd mot politisk marknadsföring är betydligt mer aktuellt. Politik dödar fler människor än alla läkemedel tillsammans, och medan läkemedlen har varningstext saknas det helt för politiker.


Alltså, inte för att späda på politikerföraktet, men fel sorts politik dödar faktiskt. Inte bara illvillig politik a la Hitler, Stalin, Che och Pinochet; utan även välvillig.

Det är därför som ingen politiker kan slå i mig att jag behöver lämna över mer av min egen makt i deras händer (t ex genom integritetskränkande lagstiftning och svagare grundlagsskydd för mina mänskliga rättigheter) om jag vill slippa utsättas för terrorister.

Jag är nämligen född på 1900-talet. Under min livstid har terrorister kapat ett och annat flygplan, sprängt en och annan ambassad, och rivit ett par skyskrapor.

Det är visserligen hemskt och orsakat mängder av människors lidande och död; men det är ändå ingenting jämfört med vad lagligen valda politiker tagit sig för under samma tid, antingen själva eller genom stöd till korrupta regimer. Och verkligen ingenting om man räknar in de politiker som under samma tid (1969 till nu) orättmätigt utövat sin makt.

Och ännu mindre om man dessutom inkluderar alla de folkmord och hemskheter som skett i den lagliga maktens namn under de sextio år som föregick min födelse. Världskrigen, den ryska statskuppen, nazismen, kommunismen, kolonialkrigen...

Men vad som däremot är ett skydd mot terrorn, antingen den kommer från små revolutionära celler eller hela regeringar, är starka individuella rättigheter skyddade av en effektiv våldsmakt som står under lagstiftarnas och människornas kontroll. Som är öppen för granskning och som tvingas arbeta under rättssäkra former.

Där har ni min avvägning, alla ni som påminner om att kampen mot terrorn alltid är en avvägning där man måste kompromissa med sina individuella rättigheter. Politiker och en otyglad övervakningsmakt har historiskt sett alltid gjort betydligt värre saker än terrorgrupper. Och i mycket större skala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar