lördag 7 november 2009

Bloggtips: Koldioxid utmärkt förevändning för planekonomi

AGW-skeptiska bloggen "Klimatbluffen" om Lars Ohly från Newsmill.

Smutsiga utsläpp är en sak. Smutsiga utsläpp ska bekämpas. Men koldioxid är ett rent utsläpp. Koldioxid är detsamma som utandningsluft.

Växthuseffekten (koldioxidens förmåga att reflektera tillbaks värmestrålning till jordytan) kan på sin höjd ensam svara för en minimal ökning av temperaturen (och förmågan avtar exponentiellt med mängden). Förutsägelsen att en liten ökning kommer att resultera i en massiv ökning bygger på ett obevisat antagande om förstärkningseffekter. Antaganden gjorda för att passa hypotesen.

Vi är idag långt ifrån de långt varmare temperaturerna från vikinga- och medeltid. Eller ännu tidigare. 1850-talet, som AGW-hypotesen utgår ifrån, var en period med osedvanligt kallt klimat, vilket resulterade i missväxt och svält. Tack och lov har det blivit varmare under 1900-talet.

I själva verket har vi inte haft någon global uppvärmning under de senaste tio åren. Isarna mår finfint vid de bägge polerna, havsytan stiger inte, antalet stormar och andra exceptionella väderfenomen har inte ökat, och ledande "klimatforskare" har påkommits med att fejka historiskt temperaturdata genom att selektivt välja borrprov från gamla träd och på så sätt konstruerat en uppfattning om att temperaturen var lägre förr än vad den var. Allt för att få det industrialiserade 1900-talet att framstå som livsfarligt rekordvarmt.

Basera inte uppfattningar på hörsägen. Fakta i målet finns framlagda. Och lita inte på konsensus. Majoriteten av alla vetenskapsmän har i historien varit övertygade om häxerier, att solen snurrar runt jorden, att rymden är full av ett ämne som heter "eter", att Newtons fysik gäller även på atomkärnenivå mm mm.

Genom evidens, experiment och reproducerbarhet ska naturvetenskapliga frågor prövas, inte genom tro, antaganden och politik.

Men klimatfrågan är den perfekta externaliteten, en utmärkt anledning att skaffa sig politisk kontroll över allting, eftersom klimatet ju finns överallt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar